Novice

PCT Pogoj

4. september 2021

4.9.2021 je Vlada Republike Slovenije sprejela odlok, ki od 6.9. zahteva PCT pogoj za uporabnike storitev v zdravstveni dejavnosti.

Ob vstopu v zdravstveni dom je potrebno predložiti dokazilo o:
– cepljenosti,
– prebolelosti ali
– negativnem testu (PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa).

SARS-CoV-2: Za delodajalce in delavce

11. november 2020

PROTOKOL POSTOPANJA OB POJAVU OKUŽBE:

1. Delavec, okužen s SARS-CoV-2, kar dokazuje pozitiven molekularni (PCR) test na SARS-CoV-2, je dolžan takoj obvestiti delodajalca.

2. Ko je delodajalec obveščen, da je v podjetju SARS-CoV-2 pozitiven delavec, opravi poizvedbo o visoko rizičnih stikih in to informacijo posreduje specialistu medicine dela. Skupaj opredelijo stike znotraj organizacije.

3. Delodajalec vsem visoko rizičnim stikom posreduje Navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za karanteno na domu. Delodajalec takoj napoti delavca, ki je bil v visoko rizičnem stiku:
na delo od doma, v kolikor delovni procesi to omogočajo;
organizira delovne procese tako, da prenos okužbe ni možen (vključno s prihodom na delo in iz dela), to stori v sodelovanju z izvajalcem medicine dela.
v karanteno na domu, vsi ostali visoko rizični stiki takoj ostanejo doma in jim bo naknadno posredovano potrdilo o napotitvi v karanteno.

4. Ostali delavci, ki so bili v stiku z okuženo osebo, vendar ne sodijo med visoko rizične stike, lahko nadaljujejo z delom, če je mogoče dosledno upoštevati vse higienske ukrepe za preprečevanje prenosa virusa v organizaciji (fizično distanco, dosledno nošenje mask, umivanje in razkuževanje rok in delovnih površin, malicanje zunaj skupnih prostorov…). Če je le mogoče, naj se vsem delavcem, še posebej pa visoko rizičnim tesnim stikom, omogoči delo na domu.

5. Delavec, ki je imel visoko rizični stik zunaj delovnega mesta (npr. stik z osebo v istem gospodinjstvu, ki to izkazuje s pozitivnim molekularnim (PCR) testom obolelega člana gospodinjstva) ali je dobil obvestilo preko aplikacije #OstaniZdrav, obvesti o tem delodajalca, ki v sodelovanju z izvajalcem medicine dela določi, ali bo delavec opravljal delo od doma ali na drug varen način, ali pa bo takoj ostal doma v karanteni na domu. Tudi za tega delavca izvajalec medicine dela postopa, kot je zapisano v nadaljevanju.

6. Delodajalec seznam delavcev v karanteni na domu posreduje NIJZ po predhodni privolitvi zaposlenega – navodila za posredovanje podatkov. NIJZ, skladno z 10. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva, delavcem iz seznama pošlje potrdilo o napotitvi v karanteno na domu na elektronski naslov ali po navadni pošti v 72 urah.

7. V primeru pojava okužbe v delovni organizaciji, delodajalec v sodelovanju z izvajalcem medicine dela ponovno preveri še vse druge ukrepe za zmanjševanje okužbe in sprejme morebitne dodatne ukrepe.

Za vsa vprašanja in obveščanja smo vam na voljo izključno preko maila:

ordinacija@medicinadelabea.si
beatrix.svent@gmail.com

Zagotavljanje varnosti v času razmer COVID-19

13. julij 2020

Zaradi zagotavljanja vaše varnosti in varnosti zaposlenih v času razmer COVID-19 vas prosimo, da pridete na pregled samo, če:

  • ste zdravi (brez bolezenskih znakov, povišane temprerature),
  • v zadnjih 14 dneh niste bili v stiku z okuženo osebo,
  • v zadnjih 14 dneh niste bili v državi, za katero je predpisana karantena.

Na pregled pridite:

  • ob točno določeni uri (največ 5 min. prej),
  • brez spremljevalcev (razen, če to ni mogoče),
  • nosite masko,
  • v času obiska pri nas skrbite za higieno in razkuževanje rok.