Storitve

Medicina dela

preventivni zdravstveni pregledi
Predhodnipred zaposlitvijo
Obdobniredni pregledi
Usmerjeni-ciljaniizredni kontrolni pregledi
Za pregled potrebujete:
 • osebni dokument
 • napotnico v dvojniku (izpolni jo delodajalec):
  predhodni pregled (DZS obrazec 8,204),
  obdobni pregled (DZS obrazec 8,205)
 • očala oz. kontaktne leče, če jih uporabljate
 • zdravstveni karton (ali izpis iz kartona) osebnega zdravnika in relevantne specialistične izvide
 • na pregled pridete tešči

ocena tveganja

Ocena tveganja je eno od orodij za kakovostnejše poslovanje podjetja in za vnaprejšnje preprečevanje poškodb in zdravstvenih okvar. Njen cilj je vnaprej zagotoviti pogoje, da se nihče ne bo poškodoval ali zbolel zaradi dela in ugotoviti, ali so podvzeti vsi ukrepi, da je preostalo tveganje dovolj majhno oziroma sprejemljivo. Vsako delovno mesto potrebuje oceno zdravstvenega tveganja. V oceni tveganja so opredeljeni tudi zdravniški pregledi – časovno in po obsegu.

Ocenjevanje tveganja določa 17. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS št. 43/2011).

ekspertize o delazmožnosti
promocija zdravja

Po 6. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS št. 43/2011) mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Identificirane so potrebne dejavnosti, usmerjene k zagotavljanju zdravja na delovnem mestu in določajo obseg dela pooblaščenega zdravnika glede na določila tega zakona. Predlagani so splošni ukrepi, ki veljajo za vse delavce in specifični ukrepi, ki izhajajo iz obremenitev na posameznem delovnem mestu. Promocija zdravja se izvaja projektno in lahko zajema tudi cepljenja, delavnice, izobraževanja, preglede ipd.

Pri promociji zdravja sodelujemo s Centrom za krepitev zdravja, ZD Postojna.

svetovanje delodajalcem in zaposlenim

Pomoč pri vračanju delavca na delo po daljšem bolniškem staležu.
Sodelovanje v procesu poklicne rehabilitacije in svetovanje pri izbiri drugega ustreznega dela, v kolikor je to potrebno.

Pri svetovanju delodajalcem in zaposlenim sodelujemo s Centrom za krepitev zdravja Postojna, ZD Postojna.

Medicina prometa

Pregledi za pridobitev in podaljšanje vozniškega dovoljenja za voznike vseh kategorij. Pregledi se opravljajo v skladu s pravilnikom: Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Ur. I. RS 14/18).
Pregled je potrebno opraviti pred pričetkom opravljanja praktičnega dela usposabljanja za vozniški izpit.

Opravljamo zdravniške preglede za izdajo naslednjih dovoljenj:

 • amaterska kategorija: A, A1, A2, AM, B, B1, BE, F, G
 • poklicna kategorija: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

PREGLEDOV PO ODVZEMU VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA NE OPRAVLJAMO.
V primeru, da je bil pregled po odvzemu opravljen, lahko pri nas opravite kontrolo po odvzemu vozniškega dovoljenja. V tem primeru s seboj prinesete vso do sedaj pridobljeno dokumentacijo, vključno z izvidi.

Pregled je samoplačniški, poravnate ga takoj po opravljenem pregledu.

Za pregled potrebujete:
 • osebni dokument
 • vozniško dovoljenje (če ga že imate)
 • zdravstveni karton (ali izpis iz kartona) osebnega zdravnika in relevantne specialistične izvide
 • v primeru slabovidnosti: očala ali leče in zadnji izvid okulista star največ 1 leto
 • starejši od 80 let: izvid okulista star največ 1 leto
 • poklicni vozniki in kandidati za poklicne voznike – na pregled pridete tešči

Posest in nošenje orožja

Zmožnost za posest ali nošenje orožja se določa v skladu z zahtevami Pravilnika o zdravniških pregledih posameznikov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja (Ur. I. RS 66/2001).

Pregled je samoplačniški, poravnate ga takoj po opravljenem pregledu.

 

Za pregled potrebujete:
 • osebni dokument
 • zdravstveni karton (ali izpis iz kartona) osebnega zdravnika in relevantne specialistične izvide
 • očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane
 • na pregled pridete tešči

Medicina športa

Predhodni in obdobni pregledi športnikov amaterjev.

Za pregled potrebujete:
 • osebni dokument
 • zdravstveni karton (ali izpis iz kartona) osebnega zdravnika in relevantne specialistične izvide
 • očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane

Preiskave

 

Optovistpreiskave vidnih funkcij
Nyktometermerjenje nočnega vida
Perimeterpreiskave vidnega polja
Spirometrijamerjenje funkcije dihal
EKGelektrokardiogram, diagnosticiranje delovanja srca (njegove električne funkcije)
ADGpreiskave sluha
Rombergtestiranje ravnotežja za delo na višini
Antropometrijamerjenje višine in teže merjenje krvnega pritiska
Merjenje krvnega pritiska
Laboratorijpreiskave krvi in urina
Psihološki pregled